Milewski z Milewa i Kulesza z Kulesz

Milewscy z Milewa Zabielnego i Kuleszowie z Kulesz czyli genealogiczni i genetyczni Bujno-Ślepowrończycy Badania genetyczne przedstawiciela rodziny Milewskich z podlaskiego Milewa są świetnym przykładem empirycznego potwierdzenia przez badania DNA hipotezy opartej na kilku źródłowych przesłankach. Podlaska wieś Milewo nad rzeką Śliną została założona w początkach XV w. przez Stanisława z Milewa. Poniżej dokument nadania z […]