Typowe osadnictwo rycerskie na Mazowszu i Podlasiu rządziło się pewną specyfiką. Osadnicy zakładali nowe wsie zasiedlając je całymi klanami rodzinnymi, specyfika ta znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach genetycznych. Mowa oczywiście o rodach herbowych, które dla współczesnych są miłym dla oka kolorowym logo rodzinnym, ale dawniej świadczyły nieraz o pokrewieństwie i wspólnych korzeniach rodzin. Rodzin, które z czasem przyjęły zupełnie różne nazwiska.

Dziś, dzięki badaniom y-dna jesteśmy w stanie zweryfikować zarówno te legendarne jak i te zapisane w średniowiecznych dokumentach połączenia poszczególnych rodów rycerskich a dzięki analizie wielu wyników możemy je potwierdzić lub jeśli wyniki są rozbieżne możemy nim zupełnie zaprzeczyć.

Dysponujemy narzędziem o którym nie śniło się naszym poprzednikom, narzędziem które jak żadne inne źródło w historii nie jest podatne na oszustwo czy manipulację.

Dołącz do nas! Kontakt