Milewscy z Milewa Zabielnego i Kuleszowie z Kulesz czyli genealogiczni i genetyczni Bujno-Ślepowrończycy

Badania genetyczne przedstawiciela rodziny Milewskich z podlaskiego Milewa są świetnym przykładem empirycznego potwierdzenia przez badania DNA hipotezy opartej na kilku źródłowych przesłankach.

Podlaska wieś Milewo nad rzeką Śliną została założona w początkach XV w. przez Stanisława z Milewa. Poniżej dokument nadania z 1429 r. (foto T. Jaszczołt) wystawiony przez kancelarię księcia litewskiego – Witolda, który to dokument był raczej wtórnym potwierdzeniem dzierżonych gruntów nad rzeką Śliną. 

Ród Bujnów licznie osiedlał się na wschodnich rubieżach Księstwa Mazowieckiego w ziemiach wiskiej i łomżyńskiej już od początków XV w. Jednymi z osadników byli dziedzice Milewa i Żelechowa w powiecie sochockim, którzy otrzymywali nadania m.in. w powiecie zambrowskim.

Gotard z Milewa wzmiankowany w 1411 r. był protoplastą linii, która od jego imienia założyła grupę wsi o nazwie Gosie w parafii Puchały. Poniżej dokument z 1423 r. (foto. AGAD) w którym występuje Gotard z Milewa (Goś) – bez wątpienia przodek rodziny Gosiewskich herbu Ślepowron. Tu akurat Gotard nie otrzymuje żadnego nadania a sprzedaje 10 włók zwanych Łopieniste.

W sąsiedniej parafii (już po stronie księstwa litewskiego) okolicę szlachecką o nazwie Kulesze założyło rycerstwo także herbu Bujno. Według przesłanek mieli pochodzić z sąsiednich z Milewem w pow. sochockim Żelechów.

Po wykonaniu badań DNA Kuleszów w Kulesz Wykna Starego (linie o przydomku Wzorek i Danielczyk) oraz Milewskich z Milewa Zabielnego okazało się, że obie linie są ze sobą faktycznie zgodne genetycznie w linii męskiej i ich chromosom Y należy do dość specyficznej grupy R1a o mutacji L1280-YP6061. Oznacza to wspólnego średniowiecznego przodka, zapewne żyjącego w XIV w. i wspólne korzenie Kuleszów i Milewskich (a być może i Gosiewskich z parafii Puchały?).

Tym samym hipoteza stawiana przez dr T. Jaszczołta o wspólnym pochodzeniu Bujnów z Milewa i Żelechów, oraz ich powiązań z Podlasiem (artykuł: „Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej
połowie XVI wieku (obszar dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych. Red. Dorota K. Rembiszewska i Hanna Krajewska. Łomża 2013
), a poddawana w wątpliwość przez prof. S. Szybkowskiego, zyskała realne potwierdzenie w postaci badań DNA.

Podlascy Kuleszowie i Milewscy przed przybyciem na ziemie pogranicza mieli swoje siedziby w południowej części ziemi ciechanowskiej, między Płońskiem a Sochocinem.

#projektpodlasie

#DNAszlachty 

W artykule wykorzystano fotografie autorstwa dr. Tomasza Jaszczołta oraz pochodzące z zasobu AGAD

2 thoughts on “Milewski z Milewa i Kulesza z Kulesz

  1. To my zaiteresowala. Mojie pszodkowie pochodzy z Suwalczyzny okolyc Rutki Tartak z rdu Milewskih. Moj pradziadek byl Jan Milewski. To morzie ja terz jiestem potomkiem tyh Milewskih?

Skomentuj Jejmość Anka Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *