Milewscy z Milewa Zabielnego i Kuleszowie z Kulesz czyli genealogiczni i genetyczni Bujno-Ślepowrończycy

Badania genetyczne przedstawiciela rodziny Milewskich z podlaskiego Milewa są świetnym przykładem empirycznego potwierdzenia przez badania DNA hipotezy opartej na kilku źródłowych przesłankach.

Podlaska wieś Milewo nad rzeką Śliną została założona w początkach XV w. przez Stanisława z Milewa. Poniżej dokument nadania z 1429 r. (foto T. Jaszczołt) wystawiony przez kancelarię księcia litewskiego – Witolda, który to dokument był raczej wtórnym potwierdzeniem dzierżonych gruntów nad rzeką Śliną. 

Ród Bujnów licznie osiedlał się na wschodnich rubieżach Księstwa Mazowieckiego w ziemiach wiskiej i łomżyńskiej już od początków XV w. Jednymi z osadników byli dziedzice Milewa i Żelechowa w powiecie sochockim, którzy otrzymywali nadania m.in. w powiecie zambrowskim.

Gotard z Milewa wzmiankowany w 1411 r. był protoplastą linii, która od jego imienia założyła grupę wsi o nazwie Gosie w parafii Puchały. Poniżej dokument z 1423 r. (foto. AGAD) w którym występuje Gotard z Milewa (Goś) – bez wątpienia przodek rodziny Gosiewskich herbu Ślepowron. Tu akurat Gotard nie otrzymuje żadnego nadania a sprzedaje 10 włók zwanych Łopieniste.

W sąsiedniej parafii (już po stronie księstwa litewskiego) okolicę szlachecką o nazwie Kulesze założyło rycerstwo także herbu Bujno. Według przesłanek mieli pochodzić z sąsiednich z Milewem w pow. sochockim Żelechów.

Po wykonaniu badań DNA Kuleszów w Kulesz Wykna Starego (linie o przydomku Wzorek i Danielczyk) oraz Milewskich z Milewa Zabielnego okazało się, że obie linie są ze sobą faktycznie zgodne genetycznie w linii męskiej i ich chromosom Y należy do dość specyficznej grupy R1a o mutacji L1280-YP6061. Oznacza to wspólnego średniowiecznego przodka, zapewne żyjącego w XIV w. i wspólne korzenie Kuleszów i Milewskich (a być może i Gosiewskich z parafii Puchały?).

Tym samym hipoteza stawiana przez dr T. Jaszczołta o wspólnym pochodzeniu Bujnów z Milewa i Żelechów, oraz ich powiązań z Podlasiem (artykuł: „Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej
połowie XVI wieku (obszar dzisiejszego powiatu wysokomazowieckiego). Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych. Red. Dorota K. Rembiszewska i Hanna Krajewska. Łomża 2013
), a poddawana w wątpliwość przez prof. S. Szybkowskiego, zyskała realne potwierdzenie w postaci badań DNA.

Podlascy Kuleszowie i Milewscy przed przybyciem na ziemie pogranicza mieli swoje siedziby w południowej części ziemi ciechanowskiej, między Płońskiem a Sochocinem.

#projektpodlasie

#DNAszlachty 

W artykule wykorzystano fotografie autorstwa dr. Tomasza Jaszczołta oraz pochodzące z zasobu AGAD

2 thoughts on “Milewski z Milewa i Kulesza z Kulesz

  1. To my zaiteresowala. Mojie pszodkowie pochodzy z Suwalczyzny okolyc Rutki Tartak z rdu Milewskih. Moj pradziadek byl Jan Milewski. To morzie ja terz jiestem potomkiem tyh Milewskih?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *